OM OSS

 

Vår vision är att vara en av de ledande aktörerna på marknaden. Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Grundarnas mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger akeab en stark och solid grund att stå på och på så sätt skapa en god och trygg relation till dig som beställare.

Vi på akeab tror att fungerande föreningar är fundamentalt för en stads utveckling. Vår ambition är att genom stöd till föreningslivet, ge fler unga möjlighet till utveckling och trygghet.

NYHETER

 


Skejtparken i Lund vann Lunds Stadsbyggnadspris 2016

Vi på akeab är stolta och glada över att ha varit en av aktörerna i ett sådant fint projekt. Om du inte besökt skejtparken än så ta dig tid att åka dit och titta, här möts gamla som unga, flickor som pojkar oavsett bakgrund. Ett härligt initiativ som blev en succé.

vvis4pg7cqpix850gyungg9ljjs

Här kan du läsa Sydsvenskans artikel 


Just nu på akeab

Vi söker personal löpande, just nu söker vi:

-Platschefer

-Arbetsledare

-Yrkesarbetare

– Maskinförare

-Entreprenadingenjör

-Mättekniker

Skicka in din ansökan till jobb@akeab.se eller akeab, Strömgatan 11, 212 25 Malmö,

för alla ansökningar vill vi att Ni anger vilken av ovanstående tjänster Ni söker och i vilken region Ni vill jobba Malmö, Helsingborg, Ystad, Halmstad eller Göteborg.


linkedinLogo

 

 

 VERKSAMHET

 

Kabel

Akeabs kabelverksamhet utför alla typer av uppdrag till alla typer av ledningsägare inom såväl total-, general- och utförandeentreprenader samt även drift- och underhålls entreprenader. Vi utför allt inom el, fiber, Cu (koppar) och koaxialkabel

akeab utför även projektering/beredning, tillstånd, trafikanordnings- och skarvningsarbeten.

Till alla projekt överlämnas dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument med egenkontroll

akeab har Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

Hör av dig så berättar vi gärna mer.

Anläggning

Med den erfarenhet som finns inom akeab och bolagets goda leverantörsrelationer kan akeab utföra följande anläggningsarbeten:

Traditionella anläggningsarbeten och mindre vägbyggnationer

  • Betong- och vägarbeten för mast- och tornbyggnationer i samband med nyetablering av 3G-master etc
  • Markentreprenader
  • Kompletta biogasanläggningar
  • Fjärrvärme
  • Järnvägsarbeten

 

Jourverksamhet

Vår jourcentral har bemanning dygnet runt – alla dagar. Vårt geografiska

område är Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västra Götaland.

Med en inställelsetid på max två timmar utför akeab ett komplett arbete som

omfattar bl.a

Tillstånd/grävanmälan/färdiganmälan enl de lokala grävbestämmelserna

  • Trafikanordningar
  • Schakt/fyllning
  • Återställning

Våra vanligaste uppdrag berör kabelfel, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, transport elgeneratorer eller liknade, men alla är välkomna att ringa, oavsett om Ni är anslutna till vår jourverksamhet eller inte.

Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

ORGANISATION

 

 

 ÅRSREDOVISNINGAR

 

2008_2009
20102
2011

2012
2013
2014-150x150

2015

KVALITÉ & MILJÖ

 

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och naturligt sätt tillämpar akeab ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare vilket uppnås genom akeabs fortlöpande utbildnings-

program. Detta är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.

Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden

KONTAKT

Strömgatan 11 Malmö

 

Växel

 

 

 

Vi på akea

 

Mikael Lundberg : Arbetschef Kabel

Arbetschef Kabel

Mikael Lundberg

Krister Lundin : Arbetschef Mark

Arbetschef Mark

Krister Lundin

Anders Stenberg : Ekonomichef

Ekonomichef

Anders Stenberg

Emilie Condrup : Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Emilie Condrup

Jessica Abelin : Personal & Administration

Personal & Administration

Jessica Abelin

Klicka på respektive område för att komma i kontakt med rätt person:

 

Malmö
Helsingborg
Göteborg
Halmstad

Malmö

Linda Bengtsson :

Linda Bengtsson

Krister Lundin : Arbetschef Mark

Arbetschef Mark

Krister Lundin

Anders Stenberg : Ekonomichef

Ekonomichef

Anders Stenberg

Emilie Condrup : Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Emilie Condrup

Mathias Thente : Områdeschef Kabel Malmö

Områdeschef Kabel Malmö

Mathias Thente

Philippa Dufeu Nilsson :

Philippa Dufeu Nilsson

Göteborg

Halmstad

Martin Eneback : Områdeschef Halmstad

Områdeschef Halmstad

Martin Eneback

– Klicka någonstans på kartan för att kunna arbeta med den –

VI STÖTTAR

 

rosa
Liggande_PMS_PC

 

akea

akea