OM OSS

 

Vår vision är att vara en av de ledande aktörerna på marknaden. Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Grundarnas mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger akea en stark och solid grund att stå på och på så sätt skapa en god och trygg relation till dig som beställare.

Vi på akea tror att fungerande föreningar är fundamentalt för en stads utveckling. Vår ambition är att genom stöd till föreningslivet, ge fler unga möjlighet till utveckling och trygghet.

NYHETER

 


 

 


Just nu på akea

Vi söker personal löpande, just nu söker vi:

-Platschef

-Arbetsledare

-Yrkesarbetare

– Maskinförare

-Entreprenadingenjör

Skicka in din ansökan till jobb@akeab.se eller akea, Strömgatan 11, 212 25 Malmö,

för alla ansökningar vill vi att Ni anger vilken av ovanstående tjänster Ni söker och i vilken region Ni vill jobba Malmö, Helsingborg, Ystad, Halmstad eller Göteborg.


akea är stolt partner till Landskrona Galan 2016

Galan | Landskronagalan – Idrott & Näringsliv

­

Vi på akea tycker att företagsamheten i Sverige och just nyföretagandet är en av de viktigaste delarna i ett fungerande näringsliv. Nyföretagandet är nyckel till fler arbetsmöjligheter och en god ekonomisk utveckling. Vi vill, genom att premiera och belysa duktig företagsamhet, ge ytterligare incitament för människor att våga ta steget och satsa på sina affärsidéer.

linkedinLogo

 

 

 VERKSAMHET

 

Kabel

Akeas kabelverksamhet utför alla typer av uppdrag till alla typer av ledningsägare inom såväl total-, general- och utförandeentreprenader samt även drift- och underhålls entreprenader. Vi utför allt inom el, fiber, Cu (koppar) och koaxialkabel

akea utför även projektering/beredning, tillstånd, trafikanordnings- och skarvningsarbeten.

Till alla projekt överlämnas dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument med egenkontroll

akea har Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

Hör av dig så berättar vi gärna mer.

Anläggning

Med den erfarenhet som finns inom akea och bolagets goda leverantörsrelationer kan akea utföra följande anläggningsarbeten:

Traditionella anläggningsarbeten och mindre vägbyggnationer

  • Betong- och vägarbeten för mast- och tornbyggnationer i samband med nyetablering av 3G-master etc
  • Markentreprenader
  • Kompletta biogasanläggningar
  • Fjärrvärme
  • Järnvägsarbeten

 

Jourverksamhet

Vår jourcentral har bemanning dygnet runt – alla dagar. Vårt geografiska

område är Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västra Götaland.

Med en inställelsetid på max två timmar utför akea ett komplett arbete som

omfattar bl.a

Tillstånd/grävanmälan/färdiganmälan enl de lokala grävbestämmelserna

  • Trafikanordningar
  • Schakt/fyllning
  • Återställning

Våra vanligaste uppdrag berör kabelfel, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, transport elgeneratorer eller liknade, men alla är välkomna att ringa, oavsett om Ni är anslutna till vår jourverksamhet eller inte.

Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

ORGANISATION

Organisationen12-01

 

 

 ÅRSREDOVISNINGAR

 

 

2008_2009
20102
2011
2012
2013

KVALITÉ & MILJÖ

 

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och naturligt sätt tillämpar akea ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare vilket uppnås genom akeas fortlöpande utbildnings-

program. Detta är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.

Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden

KONTAKT

Strömgatan 11 Malmö

 

Växel

 

 

 

Vi på akea

 

Mikael Lundberg : Arbetschef Kabel

Arbetschef Kabel

Mikael Lundberg

Ulf Hagström : Arbetschef Mark

Arbetschef Mark

Ulf Hagström

Anders Stenberg : Ekonomichef

Ekonomichef

Anders Stenberg

Emilie Condrup : Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Emilie Condrup

Klicka på respektive område för att komma i kontakt med rätt person:

 

Malmö
Helsingborg
Göteborg

Malmö

Mikael Lundberg : Arbetschef Kabel

Arbetschef Kabel

Mikael Lundberg

Ulf Hagström : Arbetschef Mark

Arbetschef Mark

Ulf Hagström

Anders Stenberg : Ekonomichef

Ekonomichef

Anders Stenberg

Emilie Condrup : Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Emilie Condrup

Jessica Abelin : Personal & Administration

Personal & Administration

Jessica Abelin

Krister Lundin : Områdeschef Anläggning Malmö

Områdeschef Anläggning Malmö

Krister Lundin

Mathias Thente : Områdeschef Kabel Malmö

Områdeschef Kabel Malmö

Mathias Thente

Martin Algerstedt : PC Kabel

PC Kabel

Martin Algerstedt

Patric Andreasson : PC Anläggning

PC Anläggning

Patric Andreasson

Håkan Andersson : Mättekniker

Mättekniker

Håkan Andersson

Stefan Berg : PC Kabel

PC Kabel

Stefan Berg

Pär Birgander : Mättekniker

Mättekniker

Pär Birgander

Johan Blomstedt : Arbetsledare Kabel

Arbetsledare Kabel

Johan Blomstedt

Christian Brakander : PC Kabel

PC Kabel

Christian Brakander

Philippa Dufeu Nilsson : Ekonomiassistent

Ekonomiassistent

Philippa Dufeu Nilsson

Magnus Ekelund : Arbetsledare Kabel

Arbetsledare Kabel

Magnus Ekelund

Ulf Hansson : PC Kabel

PC Kabel

Ulf Hansson

Tomas Holmgren : Arbetsledare Anläggning

Arbetsledare Anläggning

Tomas Holmgren

Jörgen Jike : Arbetsledare Anläggning

Arbetsledare Anläggning

Jörgen Jike

Jonny Johansson : PC Kabel

PC Kabel

Jonny Johansson

Mats Kronqvist : PC Anläggning

PC Anläggning

Mats Kronqvist

Martin Larsen : Arbetsledare Kabel

Arbetsledare Kabel

Martin Larsen

Christer Nilsson : Arbetsledare Kabel

Arbetsledare Kabel

Christer Nilsson

Patrik Nilsson : Arbetsledare Kabel Malmö

Arbetsledare Kabel Malmö

Patrik Nilsson

Staffan Nilsson : PC Kabel Malmö

PC Kabel Malmö

Staffan Nilsson

Tord Nilsson : PC Kabel

PC Kabel

Tord Nilsson

Maria Olsson : Receptionist

Receptionist

Maria Olsson

Bo Persson : KIP (kalkyl, inköp, planering)

KIP (kalkyl, inköp, planering)

Bo Persson

Sebastian Persson : Arbetsledare Kabel

Arbetsledare Kabel

Sebastian Persson

Joakim Plyming : Entreprenadingenjör

Entreprenadingenjör

Joakim Plyming

Thorbjörn Ringström : PC Kabel

PC Kabel

Thorbjörn Ringström

Arne Schill : PC Kabel

PC Kabel

Arne Schill

Helsingborg

Joakim Jeppsson : Områdeschef Anläggning Hbg

Områdeschef Anläggning Hbg

Joakim Jeppsson

Mats Johansson : Områdeschef Kabel Hbg

Områdeschef Kabel Hbg

Mats Johansson

Mikael Blomdahl : PC Kabel Hbg

PC Kabel Hbg

Mikael Blomdahl

Magnus Classon : PC Anläggning

PC Anläggning

Magnus Classon

Magnus Ekelund : Arbetsledare Kabel

Arbetsledare Kabel

Magnus Ekelund

Martin Eneback : PC Kabel

PC Kabel

Martin Eneback

Jimmy Grym : Arbetsledare Kabel

Arbetsledare Kabel

Jimmy Grym

Ronnie Gustafsson : PC Kabel

PC Kabel

Ronnie Gustafsson

Peter Herrström : PC Kabel Hbg

PC Kabel Hbg

Peter Herrström

Michal Håkansson : Arbetsledare Anläggning

Arbetsledare Anläggning

Michal Håkansson

Dan Kvist : Arbetsledare Kabel Hbg

Arbetsledare Kabel Hbg

Dan Kvist

Kenneth Schultz : KIP (kalkyl, inköp, planering)

KIP (kalkyl, inköp, planering)

Kenneth Schultz

Arton Shkupolli : Arbetsledare Anläggning

Arbetsledare Anläggning

Arton Shkupolli

Catalin Teodoriuc : Mätingenjör

Mätingenjör

Catalin Teodoriuc

Mikael Ydhage : PC Kabel

PC Kabel

Mikael Ydhage

Eva Larsson-Åberg : Kabel hbg

Kabel hbg

Eva Larsson-Åberg

Göteborg

Dan Jarsweden : Områdeschef GBG

Områdeschef GBG

Dan Jarsweden

Joakim Lundqvist : Btr. Områdeschef GBG

Btr. Områdeschef GBG

Joakim Lundqvist

– Klicka någonstans på kartan för att kunna arbeta med den –

VI STÖTTAR

 

rosa
Liggande_PMS_PC

 

akea

akea