OM OSS

 

Vår vision är att vara en av de ledande aktörerna på marknaden. Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med ett helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. Grundarnas mångåriga erfarenhet av ledande befattningar inom anläggnings- och kabelbranschen ger akeab en stark och solid grund att stå på och på så sätt skapa en god och trygg relation till dig som beställare.

Vi på akeab tror att fungerande föreningar är fundamentalt för en stads utveckling. Vår ambition är att genom stöd till föreningslivet, ge fler unga möjlighet till utveckling och trygghet.

NYHETER

 


Malmö (Sverige), Juni 2017 –  Fonder som rådges av Triton (”Triton”) har slutfört förvärvet av Akeab där Priveq Investment Fund IV L.P har varit huvudägare tillsammans med ledning och andra anställda i bolaget. Akeab är en ledande leverantör av grävtjänster och anläggningsarbeten i södra Sverige. Villkoren för förvärvet offentliggörs inte.

“Vi ser fram emot att bistå Akeab ledning och anställda som en stabil ägare genom att investera i och främja företagets tillväxt. Vår djupa industriexpertis inom sektorn, förvärvad genom andra investeringar och förstärkt genom ledande branschexperter, kommer att bidra till att ta Akeab till nästa nivå. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen i byggandet av ett starkare företag”, säger Peder Prahl, styrelseledamot i General Partner för alla Tritons fonder.

”Akeab har utvecklats fantastiskt under vår tid som ägare. Hela bolaget har visat en mycket stark tillväxt med fin lönsamhetsutveckling. Vi har även lagt stor tid och kraft på att ytterligare förstärka Akeabs position i värdekedjan och även lägga grunden för fortsatt geografisk tillväxt. Akeabs starka kultur och engagerade medarbetare har varit en förutsättning för denna framgång”, säger Karl-Johan Willén partner på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq Investment Fund IV, samt styrelseledamot i Akeab.

“Vi tror att Triton och Akeab passar bra ihop. Industriexpertisen som Triton besitter kommer att vara av stor vikt för oss i vår fortsatta tillväxt. Vi i ledningsgruppen är glada över att fortsatt vara betydande aktieägarare i bolaget tillsammans med Triton”, säger Peter Condrup”, VD för Akeab.

Om Akeab
Akeab är en ledande leverantör av grävtjänster och anläggningsarbeten med stark närvaro och marknadsposition i södra Sverige. Bolaget fokuserar på medelstora projekt med kunder som sträcker sig från nationella fiberoperatörer till kommuner och lokala energibolag. Akeab har haft omfattande tillväxt under senare år genom att erbjuda effektiv service tillsammans upprätthållandet av starka kundrelationer. Akeab grundades 2008 och har idag ca 230 anställda med kontor på sex orter.

Om Triton
Tritons fonder förvärvar och investerar i medelstora företag i Europa och fokus ligger främst på verksamheter inom sektorerna industri, företagstjänster samt konsument-/hälsovård.

Tritons målsättning är att arbeta för att långsiktigt och uthålligt förbättra förvärvade företag genom att uppmuntra, och implementera, positiva och långsiktiga operationella förändringar för tillväxt i de bolag Triton förvärvar. Tritons portfölj består idag av 30 bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 14 miljarder Euro och sysselsätter drygt 86 000 människor.

Triton har varit verksamma sedan 1997 och har idag tillgång till investeringsrådgivare med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Frankfurt, Jersey, London, Luxemburg, Milano, New York, och Shanghai.

Mer information om Triton finns på www.triton-partners.com

Presskontakter:

VD Akeab
Peter Condrup                                                  
Telefon: +46 73 322 00 25

 


Just nu på akeab

Vi söker personal löpande, just nu söker vi:

-Platschefer

-Arbetsledare

-Yrkesarbetare

– Maskinförare

-Entreprenadingenjör

-Mättekniker

Skicka in din ansökan till jobb@akeab.se eller akeab, Strömgatan 11, 212 25 Malmö,

för alla ansökningar vill vi att Ni anger vilken av ovanstående tjänster Ni söker och i vilken region Ni vill jobba Malmö, Helsingborg, Ystad, Halmstad eller Göteborg.


linkedinLogo

 

 

 VERKSAMHET

 

Kabel

Akeabs kabelverksamhet utför alla typer av uppdrag till alla typer av ledningsägare inom såväl total-, general- och utförandeentreprenader samt även drift- och underhålls entreprenader. Vi utför allt inom el, fiber, Cu (koppar) och koaxialkabel

akeab utför även projektering/beredning, tillstånd, trafikanordnings- och skarvningsarbeten.

Till alla projekt överlämnas dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument med egenkontroll

akeab har Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

Hör av dig så berättar vi gärna mer.

Anläggning

Med den erfarenhet som finns inom akeab och bolagets goda leverantörsrelationer kan akeab utföra följande anläggningsarbeten:

Traditionella anläggningsarbeten och mindre vägbyggnationer

  • Betong- och vägarbeten för mast- och tornbyggnationer i samband med nyetablering av 3G-master etc
  • Markentreprenader
  • Kompletta biogasanläggningar
  • Fjärrvärme
  • Järnvägsarbeten

 

Jourverksamhet

Vår jourcentral har bemanning dygnet runt – alla dagar. Vårt geografiska

område är Skåne, Blekinge, Småland, Halland och Västra Götaland.

Med en inställelsetid på max två timmar utför akeab ett komplett arbete som

omfattar bl.a

Tillstånd/grävanmälan/färdiganmälan enl de lokala grävbestämmelserna

  • Trafikanordningar
  • Schakt/fyllning
  • Återställning

Våra vanligaste uppdrag berör kabelfel, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, transport elgeneratorer eller liknade, men alla är välkomna att ringa, oavsett om Ni är anslutna till vår jourverksamhet eller inte.

Jourtjänst 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, tel: 076-812 28 00

ORGANISATION

 

 

 ÅRSREDOVISNINGAR

 

KVALITÉ & MILJÖ

 

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och naturligt sätt tillämpar akeab ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare vilket uppnås genom akeabs fortlöpande utbildnings-

program. Detta är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.

Vi arbetar efter en Projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I Projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden

Den 25/5-2018 trädde den nya Dataskyddsförordningslagen i Kraft i dagligt tal kallad: GDPR-lagen. 

Här nedan finner du vår Integritetspolicy, vid frågor gällande GDPR maila oss på gdpr@akeab.se. 

integritetspolicy_akeab

KONTAKT

Strömgatan 11 Malmö

 

Växel

 

Kundtjänst Fiber och El :

Kundtjänst Fiber och El

 

 

Vi på akea

 

Peter Condrup : VD

VD

Peter Condrup

Mikael Lundberg : Avdelningschef Kabel

Avdelningschef Kabel

Mikael Lundberg

Magnus Strandberg : Avdelningschef Mark

Avdelningschef Mark

Magnus Strandberg

Andreas Roslund : Ekonomichef

Ekonomichef

Andreas Roslund

Emilie Condrup : Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Emilie Condrup

Jessica Abelin : Personal & Administration

Personal & Administration

Jessica Abelin

Christian Eskilander : Områdeschef Kalmar

Områdeschef Kalmar

Christian Eskilander

Klicka på respektive område för att komma i kontakt med rätt person:

 

Malmö
Helsingborg
Göteborg
Halmstad

Malmö

Joachim Thell : Anläggning Malmö

Anläggning Malmö

Joachim Thell

Peter Condrup : VD

VD

Peter Condrup

Mikael Lundberg : Avdelningschef Kabel

Avdelningschef Kabel

Mikael Lundberg

Magnus Strandberg : Avdelningschef Mark

Avdelningschef Mark

Magnus Strandberg

Andreas Roslund : Ekonomichef

Ekonomichef

Andreas Roslund

Emilie Condrup : Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Marknad/Information och Hållbarhetsansvarig

Emilie Condrup

Mathias Thente : Områdeschef Kabel Malmö

Områdeschef Kabel Malmö

Mathias Thente

Helsingborg

Joakim Jeppsson : Områdeschef Anläggning Hbg

Områdeschef Anläggning Hbg

Joakim Jeppsson

Mats Johansson : Områdeschef Kabel Hbg

Områdeschef Kabel Hbg

Mats Johansson

Christian Eskilander : Områdeschef Kalmar

Områdeschef Kalmar

Christian Eskilander

Martin Eneback : Områdeschef Halmstad

Områdeschef Halmstad

Martin Eneback

Göteborg

Halmstad

Martin Eneback : Områdeschef Halmstad

Områdeschef Halmstad

Martin Eneback

Kalmar

Christian Eskilander : Områdeschef Kalmar

Områdeschef Kalmar

Christian Eskilander

– Klicka någonstans på kartan för att kunna arbeta med den –

VI STÖTTAR

 

rosa
Liggande_PMS_PC

 

akea

akea