Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

För oss är hållbarhetsarbetet en självklar del av vår verksamhet. För att beskriva Akeas och Eleda Groups pågående hållbarhetsarbete har vi tagit fram en lägesrapport för 2023.


Det är inte en formell hållbarhetsrapport, utan vi vill med rapporten ge en uppdatering kring vår syn på hållbarhet och beskriva några av de aktiviteter som koncernen arbetar med inom hållbarhetsområdet.

Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål, och vi har valt att fokusera på nio av dem, alla med en direkt koppling till vår affär. Rapporten är uppbyggd och strukturerad utifrån de nio målen.

Läs vår hållbarhetsrapport