Om Akeab

Om Akeab

Akeab är ett infrastrukturföretag som utför arbeten med fokus på miljö och kvalitet. Vi är med och bygger ett modernt och hållbart samhälle, vare sig det innebär infrastruktur för energi, transporter, vatten eller informationsöverföring.


Vi kan hjälpa dig med allt från mark- och anläggningsarbeten till kabelinstallationer och att skapa förutsättningar för gröna energilösningar. Genom alla våra tjänster bidrar vi till en hållbar och positiv utveckling av samhället, och vi söker långvariga relationer med våra uppdragsgivare.

Vi vill skapa ett positivt avtryck på det samhälle vi verkar i, och tror att föreningslivet är en nyckel till det. Vi stödjer därför föreningslivet, både lokalt och nationellt, genom engagemang och sponsoravtal. Därmed hjälper vi fler unga få tillgång till den utveckling och trygghet som vi vet att föreningslivet kan ge. 

Akeab är en del av Eleda Group, och har genom täta samarbeten med övriga bolag i koncernen tillgång till expertis inom ett brett spektrum av tjänster och områden inom infrastruktur. Samtidigt drivs bolaget självständigt och regionalt, och förblir snabbrörliga och lösningsorienterade – det bästa av två världar. 

Tillsammans kopplar vi ihop Sverige.

Eleda Group

Akeab är en del av Eleda Group, en expansiv koncern med fokus på anläggnings-, entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur. 

Läs mer om Eleda
Eleda Rgb