Hållbarhet

Hållbarhet

Vårt bidrag till FN:s globala mål och en positiv samhällsutveckling sker dels genom våra tjänster som bidrar till en hållbar omställning, dels genom ett stort engagemang för utvecklingen av det samhälle och närområde vi verkar i.


Vi är verksamma inom eldistribution, förnybar energi, vatten & avlopp, fjärrvärme, datacenter samt fiber och energi, och påskyndar och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle genom att tillhandahålla dessa tjänster. 

Vi tror att föreningar är viktiga för en stads och ett samhälles utveckling, och genom vårt engagemang i föreningslivet vill vi bidra till att skapa en trygg miljö för våra barn och unga. Samtidigt som vi vill vara med och driva utvecklingen inom vår bransch, och ta hand om våra medarbetare på alla sätt.

Du kan läsa mer om alla olika aspekter av Akeas hållbarhetsarbete nedan.

 

 

De globala målen

För att på ett tydligare sätt definiera Akeas och Eleda Groups hållbarhetsarbete har vi analyserat vilka av FN:s globala mål för hållbar utveckling vi kan bidra mest till.

Läs mer om Akeas arbete med de globala målen
Karta Globala Malen Logo Och Ikoner

Hållbarhetsrapport

Här kan du läsa mer om Akeas samt Eleda Groups hållbarhetsarbete, och fördjupa dig i målen vi jobbar mot och insatserna vi gör för att nå dit.

Hållbarhetsrapport 2023
Hållbarhetsrapporten Bild

Kvalitet och certifiering

Allt vårt arbete utförs med fokus på säkerhet och miljö, och vi tillämpar därför ett integrerat ledningssystem för att säkerställa kvalitet. Du kan läsa mer om vårt ledningssystem och våra certifieringar här.

Kvalitet och certifiering
Rectangle 5

Sponsring

Vi tror att föreningslivet är viktigt för en stads och ett samhälles utveckling. Därför stöttar vi varje år föreningar för att ge fler unga, flickor och pojkar, möjlighet till utveckling och trygghet, och är stolt sponsor till flera föreningar på olika nivåer. Läs mer om våra partnerskap och hur vi tillsammans med föreningarna gör skillnad.

Läs mer om vårt arbete med sponsring
Skärmavbild 2022 08 15 Kl. 17.002

Läs mer om våra Policys