Infra

Infra

Affärsområde Infra utför alla förekommande tjänster inom byggnation av exempelvis industri, energi och logistik. Vi erbjuder helhetslösningar inom vatten- och avloppsanläggningar. Vi levererar projekt avseende ny-, om- och tillbyggnad inom samtliga transportsektorer såsom väg, järnväg, flyg och sjöfart/ hamnar. I en föränderlig värld som starkt påverkas av det som händer i vår omgivning och som påverkar oss alla bidrar vi till vårt gemensamma samhällsskydd och beredskap genom att erbjuda tjänster för att stärka och bygga ut vårt gemensamma försvar såväl civilt som militärt.


Vi på infra

Våra medarbetare i affärsområde Infra har lång erfarenhet av både total- och utförandeentreprenader samt erfarenhet av att arbeta i samverkanentreprenader.

Vår sammansättning av projektteam grundas på den kompetens varje enskild individ besitter. Detta är vår styrka och vi nyttjar den situations anpassat vid resurssättning av våra uppdrag för att tillgodose kundens behov på bästa sätt.

Givetvis är vår ambition att allt arbete sker med så liten miljöpåverkan som möjligt för att bidra till ett väl fungerande och hållbart samhälle.

Frö Till Träd

Verksamhetsområde

Vårt verksamhetsområde täcker hela Sverige.

För vidare diskussion om samarbeten, ta gärna kontakt med någon av våra Regionchefer:

Region Syd (Dalarna och söderut): Christoffer Bergqvist
christoffer.bergqvist@akeab.se

Region Nord /Dalarna och norrut: Patrik Silfvernagel
patrik.silfvernagel@akeab.se

Engagemang, helhetssyn och tillit

Vi lägger stor vikt vid engagemang, helhetssyn och tillit då vi ser att detta är viktiga delar för att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kunna genomföra framgångsrika och lyckade projekt.

Kontakta oss gärna!

Marknad Utan Text

Kontakt

JK AKEABLADET (1)

Joakim Kjellberg

Affärsområdeschef Infra

  E-post