Våra tjänster

Våra tjänster

Akeab har mångårig erfarenhet inom anläggnings- och kabelbranschen. Vi riktar oss mot både privat och offentlig sektor. Klicka vidare för att läsa mer om våra tjänster.


Anläggning

På Akea tar vi ansvar för alla typer av totalentreprenader inom anläggning, från schaktarbete, VA-arbeten och grundläggning till vägbygge, och allt däremellan. Vad det än är, under eller på mark, kan vi bygga det.  

Anläggning
Våra Tjänster Anläggning

Energi & kabel

Vårt samhälle har ett stort och ständigt ökande behov av energi. För att både hålla takt med befolkningsökningen och för att möta behovet av att ställa om till grön energi behövs hållbara energilösningar som kan se till att energin flödar där den behövs. Energi & Kabel har kompetensen att arbeta i olika miljöer och med olika innehåll i kablarna! Vi på akeab har som vision att vara en av de ledande aktörerna på marknaden. Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet.

Energi & kabel
Rectangle 5

Infra

Inom Affärsområde Infra bygger vi infrastruktur för vår samhällsbyggnad. Våra projekt är inom exempelvis industri, energi och logistik samt inom transportsektorerna väg, järnväg, sjöfart och flyg. Vårt verksamhetsområde täcker hela Sverige.

Infra
Bild Infra Bro