Våra tjänster

Våra tjänster

Akeab har mångårig erfarenhet inom anläggnings- och kabelbranschen. Vi riktar oss mot både privat och offentlig sektor. Klicka vidare för att läsa mer om våra tjänster.


Anläggning

På Akea tar vi ansvar för alla typer av totalentreprenader inom anläggning, från schaktarbete, VA-arbeten och grundläggning till vägbygge, och allt däremellan. Vad det än är, under eller på mark, kan vi bygga det.  

Anläggning
Service2

Energi

Vi på Akea arbetar inom många olika delar av energisektorn, och bidrar till att skapa förutsättningarna för att samhället ska kunna ställa om till hållbar energi. Det gör vi genom att bygga infrastruktur för energi. Vare sig det handlar om kraftnät, solcellsparker, vindparker, eller att bygga en laddinfrastruktur för den växande andelen elfordon som kör på vägarna, så har vi både djup expertis och brett kunnande inom allt som rör energi.

Energi
Rectangle 5

Kabel

Akeas kabelverksamhet har lång erfarenhet av såväl nedgrävning av kablar i stadsmiljöer, med mindre utrymme, eller på landsbygden över större avstånd. Vi utför allt inom el-, tele-, fiber-, koppar- och koaxialkabel, inom såväl totalentreprenad som drift och underhåll. 

Kabel
Service3