Anläggning Vi bygger en bra grund att stå på

Anläggning

Innan det går att bygga nytt måste marken exploateras och göras byggbar. Vi på Akeab har stor expertis och mångårig erfarenhet av den typen av arbete, då vi förbereder inför byggnation med ledningar, gjutningar, och andra grundförberedande arbeten.


Alla typer av entreprenader

På akeab tar vi ansvar för alla typer av entreprenader inom anläggning, från schaktarbete, VA-arbeten och grundläggning till vägbygge, och allt däremellan. Vad det än är under eller på mark, kan vi bygga det.  

Storleken på jobben vi utför varierar, från att asfaltera en uppfart till stora och komplexa industriella exploateringsarbeten. Vad det än är för typ av arbete, och oavsett storlek, ser vi till att sätta ihop bästa möjliga laguppställning varje gång. 

För vidare diskussion om samarbeten, ta gärna kontakt med vår Affärsområdeschef Magnus Strandberg

Skurup (Anpassat)

Internationella projekt

Anläggning Internationella projekt fokuserar på infrastrukturprojekt och traditionella anläggningsprojekt med internationella beställare. Vi på akeab har som vision att vara en av de ledande aktörerna på den nordiska marknaden. Genom gediget yrkeskunnande, engagemang och nytänkande skapar vi långsiktiga relationer och utför arbeten med helhetstänk där fokus ligger på kvalitet, miljö och trygghet. I vårt arbete utgår vi från Sverige men arbetar i hela Norden. Det är ett flexibelt, mobilt och spännande arbete!

För vidare diskussion om samarbeten, ta gärna kontakt med vår Nordic Director Krister Lundin

Internationella Projekt

Kontakt

Magnus Strandberg

Magnus Strandberg

Affärsområdeschef Anläggning

  E-post
Krister Hemsida

Krister Lundin

Nordic Director

  E-post