Anläggning Vi bygger en bra grund att stå på

Anläggning

Innan det går att bygga nytt måste marken exploateras och göras byggbar. Vi på Akeab har stor expertis och mångårig erfarenhet av den typen av arbete, då vi förbereder inför byggnation med ledningar, gjutningar, och andra grundförberedande arbeten.


Alla typer av entreprenader

På akeab tar vi ansvar för alla typer av entreprenader inom anläggning, från schaktarbete, VA-arbeten och grundläggning till vägbygge, och allt däremellan. Vad det än är under eller på mark, kan vi bygga det.  

Storleken på jobben vi utför varierar, från att asfaltera en uppfart till stora och komplexa industriella exploateringsarbeten. Vad det än är för typ av arbete, och oavsett storlek, ser vi till att sätta ihop bästa möjliga laguppställning varje gång. 

Skurup (Anpassat)
Magnus Strandberg

Kontakt

Magnus Strandberg

Affärsområdeschef Anläggning

  E-post