Integritetspolicy

Hur vi hanterar personuppgifter


1. Behandlingen av personuppgifter

Akeab värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

 

2. Personuppgiftsansvarig

Anläggning och kabel Entreprenad i Malmö AB (Akeab) med organisationsnummer 556764-3498) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

 

3. När sker behandling av personuppgifter?

Akeab behandlar dina personuppgifter bland annat när du anmäler dig till någon av våra tjänster, som nyhetsbrev m.m, när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss, eller när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor.

 

4. Registrerade uppgifter

Vi registrerar kontaktuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och geografisk plats. Tidpunkter för kontakt samt notering om kontaktens natur behandlas där så krävs. Om du representerar en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter relaterade till denna roll.

 

5. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss lagras i våra system och används för de ändamål de är avsedda för, och för att vi ska kunna kommunicera med dig, för att administrera marknadsaktiviteter, samt för att underhålla, utveckla och förbättra våra tjänster och de plattformar vi arbetar i.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. 

 

6. Säkerhet och skydd av personuppgifter

Akea har vidtagit nödvändiga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

 

7. Begränsning i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.

 

8. Rätt till information

Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på gdpr@akeab.se.

Du har även rätt att en gång per år, på skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

 

9. Kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är GDPR-ansvarig på akeab. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda kontaktpersoner för personuppgiftsfrågor är du välkommen att kontakta oss på gdpr@akeab.se.