Kvalitet och certifiering

Kvalitet och certifiering


För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och naturligt sätt tillämpar vi ett integrerat ledningssystem som utformats utifrån kraven i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1. En förutsättning för framgång är också medvetna och välutbildade medarbetare vilket uppnås genom vårt fortlöpande utbildningsprogram. Detta är en del i byggandet av långsiktiga kundrelationer.

Vi arbetar efter en projektplan som beskriver kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet inom företaget samt hur samverkan uppnås mellan dessa. I projektplanen redovisas också de specifika kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som ställs i varje enskilt projekt och hur dessa hanteras under entreprenadtiden. För att främja arbetsmiljön för våra medarbetare har vi också tagit fram en HRA-manual, med utförliga instruktioner och checklistor för olika typer av arbetsuppgifter.