Energi Vi kopplar ihop Sverige

Energi

Vårt samhälle har ett stort och ständigt ökande behov av energi. För att både hålla takt med befolkningsökningen och för att möta behovet av att ställa om till grön energi behövs hållbara energilösningar som kan se till att energin flödar där den behövs.


Vi på Akeab arbetar inom många olika delar av energisektorn, och bidrar till att skapa förutsättningarna för att samhället ska kunna ställa om till hållbar energi. Det gör vi genom att bygga infrastruktur för energi. Vare sig det handlar om kraftnät, solcellsparker, vindparker, eller att bygga en laddinfrastruktur för den växande andelen elfordon som kör på vägarna, så har vi både djup expertis och brett kunnande inom allt som rör energi.

Vindkraft

Vi bygger vindkraftverk med hänsyn för den kringliggande miljön, och för klimatets skull. Vindkraft producerar förnybar el, och är en viktig energikälla för omställningen till grön och hållbar energi. 

Vi tar oss an hela vindkraftsuppdrag, vilket innebär att vi förbereder all infrastruktur för att ett vindkraftsverk ska kunna resas. Det innebär bland annat att bredda eller bygga vägar, att förbereda för grundläggning och gjuta solida fundament och att dra och koppla kabeln som ska föra över den genererade energin till kraftnätet.

Vindkraft är ett miljömässigt hållbart sätt att producera energi, och bidrar till att skapa en mer hållbar morgondag. 

Rectangle 5

Laddlösningar

Akeab bygger laddinfrastruktur för elfordon, både för vanlig laddning och snabbladdning. Vi förbereder platsen, drar kablar och kopplar ihop laddstationerna med elnätet, och färdigställer för en leverantör att ta över driften.

Det finns ett stort intresse för elfordon i samhället, och andelen eldrivna fordon ökar snabbt. För att kunna tillgodose det stora intresset behövs en laddinfrastruktur som gör det möjligt för fler att köra eldrivet, och det är där Akeab kommer in. Vi har stor erfarenhet av att anlägga laddinfrastruktur och elinstallationer för olika sorters beställare, och klarar alla olika projekt.  

Solceller

Akeab bygger och installerar solcellsparker. Vi förbereder marken, och drar kablar som sammankopplar solcellerna med elnätet och ser till att den genererade energin kan användas. 

Solceller
Sofie Lundh

Kontakt

Sofia Andell (fd Lundh)

Affärsområdeschef Kabel

  E-post