Kabel Det vi gör syns inte, men det märks 

Kabel

Stora delar av vårt moderna samhälle är beroende på kablar, ofta nedgrävda utom synhåll. I kablarna ligger el-, tele- och fiberledningar, som säkerställer smidiga kommunikation och tillförlitlig energi.


Akeabs kabelverksamhet har lång erfarenhet av såväl nedgrävning av kablar i stadsmiljöer, med mindre utrymme, eller på landsbygden över större avstånd. Vi utför allt inom el-, tele-, fiber-, koppar- och koaxialkabel, inom såväl totalentreprenad som drift och underhåll. 

Vi lämnar alltid noggrann och komplett dokumentation, relationshandlingar och kvalitetsdokument, efter genomförd egenkontroll och kvalitetssäkring. Skulle något ändå inträffa kan du känna dig trygg med vår jourtjänst. Vi finns där för att hjälpa till, varje dag och natt, året runt. 

Fiber

Mycket av dagens teknik kräver bra och stabila uppkopplingar. Fiber är den bästa lösningen för att leverera båda höga hastigheter av dataöverföring idag såväl som i framtiden.  

Akeab har ett brett erbjudande av olika tjänster kopplat till fiber, vare dig det gäller dragning och installation av fiber, eller andra behov. Vi arbetar med såväl fiber till hemmet och byggnation av fastighetsnät, som utbyggnad av 5G-nätet. Vi kan hantera en fullständig utbyggnad av fibernät, med projektering, dragning och installation, dokumentation och underhåll.

Nyhet2

Kraftnät

Inom kraftnät utför Akeab huvudsakligen drift och underhåll av olika delar av energisystemet i Sverige. Vi driftar och underhåller elnät, på uppdrag av nätägaren, och hjälper till att säkerställa trygg och tillförlitlig elleverans. 

Kraftnat

Järnväg

Järnvägsnätet i Sverige och hela EU genomgår just nu en omfattande modernisering. I ett projekt som kallas Opto 2.0 uppgraderas fibernätet, när det befintliga närmar sig slutet av dess tekniska livslängd. 

Fram till 2030 ska all lagd järnvägs längs stambanorna i Sverige installeras med höghastighets fiberkabel som löper parallellt med spåren, och är viktigt för bland annat signalsystemen som styr tågen. Den snabba uppkopplingen som nu installeras svarar mot dagens behov av snabbare överföring, och förbereder järnvägsnätet för framtidens än högre krav. 

Akea har fått i uppdrag av Trafikverket att utföra installationen av fiber och implementeringen av Opto 2.0 längs sträckan Nässjö-Hässleholm, en sträcka på drygt 25 mil. I arbetet ingår också stationsombyggnader och upprustning av kontaktledningar. 

Railroad

Kontakt

Sofie Lundh

Sofia Andell

Affärsområdeschef Energi & Kabel

  E-post